Tàu trang bị Navmaster ECDIS
Long Sơn
Phú Quý 1
Hải Sơn 1
Đại Nam
Đại Minh
Trường Sa
Vũng Tàu 1
Vũng Tàu 2
Vũng Tàu 3
Lam Sơn 1
Sông Dinh 1
Sao Mai 1
Sao Mai 2
Sao Mai 3
Kỳ Vân 1
Kỳ Vân 2
Long Hải 2
Khách hàng của INMATECH

Bộ tham mưu - BTL Hải Quân

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam VOSCO

Công ty TNHH Công nghệ Tân Vương

VIETSOVPETRO

VIPCO

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Công ty Thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy Điện Đồng Nai

Về ECDIS

 

Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) là một hệ thống thông tin dẫn đường, với đầy đủ các bản sao lưu, thỏa mãn các tiêu chuẩn cập nhật hải đồ theo quy định tại Chương V/điều 19 và Chương V/điều 17 của công ước SOLAS năm 1974. ECDIS hiển thị các thông tin thu được từ cảm biến dẫn đường để hỗ trợ người hành hải trong việc hoạch định và giám sát hành trình và hiển thị các thông tin dẫn đường liên quan khi cần thiết.

H. ECDIS là gì?

Đ: Theo tiêu chuẩn ECDIS của IMO (Nghị quyết A817(19) IMO), ECDIS được định nghĩa như sau:

Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) là một hệ thống thông tin dẫn đường, với đầy đủ các bản sao lưu, thỏa mãn các tiêu chuẩn cập nhật hải đồ theo quy định tại Chương V/điều 19 và Chương V/điều 17 của công ước SOLAS năm 1974.  ECDIS hiển thị các thông tin thu được từ cảm biến dẫn đường để hỗ trợ người hành hải trong việc hoạch định và giám sát hành trình và hiển thị các thông tin dẫn đường liên quan khi cần thiết.

Nói một cách đơn giản, nó là một hệ thống dẫn đường trên máy tính, trong đó tích hợp hải đồ điện tử (ENC), thông tin vị trí từ hệ thống định vị toàn cầu GPS và các cảm biến dẫn đường khác như ra-đa, hệ thống nhận dạng tự động và đo sâu (AIS) để thay thế cho hải đồ giấy truyền thống.

H: Quy định của IMO về ECDIS là quy định nào?

Đ: Tại kỳ họp lần thứ 86 ngày 26.05.2009, Ủy ban an toàn hàng hải của IMO đã thông qua quy định mới về việc bắt buộc trang bị ECDIS.

Kết quả việc sửa đổi công ước SOLAS (chương V, điều 19.2) đòi hỏi tàu tham gia vào các tuyến quốc tế phải trang bị ECDIS.

H: Khi nào các quy định này có hiệu lực?

Đ: Các yêu cầu về việc lắp đặt ECDIS có hiệu lực trong vòng 6 năm bắt đầu từ tháng 07 năm 2012 tùy thuộc vào loại tàu. Thời gian biểu theo bảng bên dưới.
Các yêu cầu về việc lắp đặt ECDIS có hiệu lực trong vòng 6 năm bắt đầu từ tháng 07 năm 2012 tùy thuộc vào loại tàu. Thời gian biểu theo bảng bên dưới

H: Làm thế nào để thực hiện quy định của IMO?

Đ: Để thực hiện các quy định của IMO bạn phải cài đặt một hệ thống ECDIS đạt chuẩn (loại được các tổ chức uy tín công nhận hoặc loại được chứng nhận của quốc gia treo cờ) trong khoảng thời gian trên. Các hoạt động chỉ đường hàng hải chính sẽ được thực hiện trên ECDIS, nhưng phải có hệ thống dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố. Hệ thống dự phòng có thể là một ECDIS thứ 2 (người ta thường gọi là hệ thống ECDIS kép) được kết nối với nguồn điện và cổng GPS độc lập hoặc hải đồ truyền thống.

H: Hải đồ là gì?

Đ: Hải đồ là một loại bản đồ được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho việc dẫn đường hàng hải, thể hiện các thông tin như độ sâu, đặc điểm tự nhiên của đáy biển, các điểm (đáy) mấp mô, cấu tạo và đặc điểm bờ biển, các nguy cơ, các trợ giúp hàng hải. Yêu cầu của IMO đòi hỏi tất cả các tàu đi tuyến quốc tế cần phải trang bị hải đồ.

Hải đồ có thể ở dạng truyền thống (hải đồ giấy) hoặc ở dạng kỹ thuật số (hải đồ điện tử). Tuy nhiên, chỉ các loại hải đồ được phát hành bởi nhà xuất bản/cơ quan có thẩm quyền hoặc các văn phòng thủy văn của chính phủ mới được xem là hải đồ chính thức và đạt chuẩn. Các loại hải đồ khác (hải đồ tư nhân) không được phép sử dụng như một công cụ chỉ đường hàng hải theo công ước SOLAS.

Có hai loại hải đồ điện tử chính thức là RNC (hải đồ raster) và ENC (hải đồ vector):

-          Raster (RNC): là hải đồ kỹ thuật số thụ động, nó là bản scan/quét của hải đồ giấy trên máy tính.

-          Vector (ENC):  là hải đồ kỹ thuật số chủ động. Nó hiển thị trên màn hình các dữ liệu cơ bản như điểm, đường, khu vực..liên quan đến hải đồ. Nó cũng tạo ra các chỉ báo nhằm mục đích tránh tai nạn.

H: Hải đồ điện tử là gì?

ENC là chữ viết tắt của Electronic Navigation Chart –một file chứa các dữ liệu chính thức mà một ECDIS  sử dụng.

IMO định nghĩa một ENC như sau: ENC là dữ liệu, chuẩn hóa về nội dung, cấu trúc và định dạng, phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thủy văn của chính phủ. ENC bao gồm tất cả các thông tin hữu ích liên quan đến hải đồ để dẫn đường an toàn, nó có thể chứa các thông tin bổ sung so với bản giấy – đây được xem là những thông tin cần thiết để dẫn đường an toàn.

Việc sử dụng hải đồ điện tử trong các loại ECDIS đã được phê duyệt và chứng nhận (với bảng dự phòng) là lựa chọn duy nhất để các tàu hành hải trên biển.

H: SENC là gì?

Đ:  SENC là chữ viết tắt của các chữ System Electronic Navigational Chart tức là hải  đồ điện tử hệ thống. ECDIS sẽ chuyển đổi các dữ liệu ENC thành hình thức SENC sao cho tạo nên hình  ảnh hải đồ  đẹp nhất, tối ưu nhất. Các dữ liệu SENC của các ECDIS là khác nhau tùy theo nhà sản xuất.

 “Hải đồ điện tử hệ thống (SENC) là một cơ sở dữ liệu thu được từ việc chuyển đổi ENC thông qua hệ thống ECDIS phục vụ cho mục đích sử dụng đặc thù, các ENC được cập nhật bằng công cụ riêng và các loại dữ liệu khác được người dùng thêm vào. Cơ sở dữ liệu này hiển thị thông tin tổng quan và các chức năng dẫn đường khác thông qua ECDIS. Nó tương đương một hải đồ giấy đã được cập nhật.”

H. Thế nào là RCDS?

Đ. RCDS là tên viết tắt của các chữ Raster Chart Display System tức là Hệ thống hiển thị hải đồ chụp. Một con tàu được phép hành trình với RCDS nếu được quốc gia tàu treo cờ cho phép (tại những khu vực không có ENC). Được chính quyền quốc gia đồng ý, trong vùng này, tàu cũng phải đem theo hải đồ giấy đã được cập nhật. Việc dùng RCDS tại những khu vực có ENC là không được phép. Nếu tàu đi bằng RCDS thì hải đồ giấy là phương tiện hành hải chính, còn hải đồ điện tử chỉ là phụ trợ.

H. S52 Tiêu chuẩn mới cho ECDIS có ý nghĩa gì với bạn.

UKHO đề nghị các chủ tàu giữ liên lạc với nhà sản xuất ECDIS.

IHO thông báo chuẩn ECDIS mới, thời gian để hoàn thành chuyển đổi là 12 tháng.

 

Theo thông báo về chuẩn ECDIS vừa được cập nhật bởi Tổ chức thủy văn quốc tế IHO, UKHO khuyến kích tất cả chủ tàu trao đổi với các nhà sản xuất ECDIS của họ để đảm bảo việc chuyển đổi kịp thời và suôn sẻ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng đến hiển thị hải đồ điện tử và ECDIS do IHO quy định (IHO là cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm liên kết hoạt động của các văn phòng thủy văn quốc gia).

 

 

Đáng chú ý nhất là tiêu chuẩn trong phạm vi S-52, chuẩn này liên quan đến việc hiển thị hải đồ điện tử trên màn hình ECDIS. UKHO xem tính an toàn và vẹn nguyên của dữ liệu do họ cung cấp là hết sức quan trọng, và mong muốn người hành hải nhìn thấy tất cả các thông tin được cung cấp trên hải đồ giấy và hải đồ điện tử. Tuy nhiên, tiêu chuẩn mới được cập nhật này (version 4.0) không đề cập đến hải đồ điện tử.

Cục thủy đạc quốc tế luôn lắng nghe phản hồi của người đi biển. Tiêu chuẩn mới nhất (version 4.0) nhắm vào các khiếu nại hàng đầu liên quan tới ECDIS và các báo động âm thanh liên tục. Bằng cách cung cấp những hướng dẫn rõ ràng cho nhà sản xuất ECDIS trên hải đồ điện tử - cái sẽ phát ra báo động, Cục Thủy văn quốc tế đã xử quyết được vấn đề liên tục phát ra âm thanh báo động trên tàu. Các thông tin về hệ thống kênh đào cho tàu bè, các khu vực neo đậu cũng sẽ xuất hiện trên màn hình với các địa danh, đèn và phao có thể xem được thông qua chức năng “hover – over”. Cả hai sáng kiến này nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm các thông tin ẩn trong các báo cáo.

 Ngày dự kiến công bố tiêu chuẩn ECDIS mới là ngày 15/08. Từ ngày này, phiên bản mới S-52 sẽ là tài liệu tham khảo cho ECDIS được phê duyệt mới. ECDIS hiện tại sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới nhất trong thời gian không quá 12 tháng.

Tom Mellor – chủ tịch Nhóm công tác ENC của IHO, đứng đầu UKHO về sản xuất thiết bị hỗ trợ gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật số cho biết “Phần lớn nội dung liên quan đến việc trang bị ECDIS bắt buộc nhưng một trong những vấn đề quan trọng nhất được đề cập là tiến hành việc sửa đổi