Tàu trang bị Navmaster ECDIS
Long Sơn
Phú Quý 1
Hải Sơn 1
Đại Nam
Đại Minh
Trường Sa
Vũng Tàu 1
Vũng Tàu 2
Vũng Tàu 3
Lam Sơn 1
Sông Dinh 1
Sao Mai 1
Sao Mai 2
Sao Mai 3
Kỳ Vân 1
Kỳ Vân 2
Long Hải 2
Khách hàng của INMATECH

Bộ tham mưu - BTL Hải Quân

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam VOSCO

Công ty TNHH Công nghệ Tân Vương

VIETSOVPETRO

VIPCO

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Công ty Thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy Điện Đồng Nai

Navmaster ECDIS

Navmaster ECDIS là một hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử, được kết nối thông tin tín hiệu từ các thiết bị hỗ trợ dẫn đường hàng hải và đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn mới nhất của IMO (Hợp quy IMO)
Được thiết kế để truyền tải tính năng rõ ràng và dễ sử dụng trong môi trường Windows MS quen thuộc, Navmaster ECDIS cung cấp các kỹ năng dẫn đường truyền thống trong một ứng dụng phần mềm hiện đại. Phần cứng của Navmaster ECDIS rất thích hợp để lắp đặt trên các tàu đóng mới và đơn giản để trang bị thêm vào hệ thống kết nối thiết bị hàng hải của tàu đang hoạt động
Download brochure tại đây

Tổng quan

Inmatech Corp Navmater Ecdis 800MKII

Navmaster ECDIS là một hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử, được kết nối thông tin tín hiệu từ các thiết bị hỗ trợ dẫn đường hàng hải và đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn mới nhất của IMO (Hợp quy IMO).

Được thiết kế để truyền tải tính năng rõ ràng và dễ sử dụng trong môi trường Windows MS quen thuộc, Navmaster ECDIS cung cấp các kỹ năng dẫn đường truyền thống trong một ứng dụng phần mềm hiện đại. Phần cứng của Navmaster ECDIS rất thích hợp để lắp đặt trên các tàu đóng mới và đơn giản để trang bị thêm vào hệ thống kết nối thiết bị hàng hải của tàu đang hoạt động.

Inmatech Corp Inmatech Corp
Inmatech Corp Inmatech Corp

Những tiện ích chính

Inmatech Corp

Hiển thị hành trình thời gian thực

Inmatech Corp

Lập kế hoạch hành trình

Inmatech Corp

ARPA & Radar Image & AIS & VDR

Inmatech Corp

Module phần cứng

Inmatech Corp

Dịch vụ và hậu mãi

Inmatech Corp