Xem chi tiết một số hệ thống mô phỏng INMATECH đã cung cấp cho thị trường Việt Nam

Theo yêu cầu về đào tạo đối với ECDIS trong SCTW 2010, thuyền viên phải được đào tạo và kiểm tra thông qua những thiết bị mô phỏng đã được phê duyệt và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Những thiết bị mô phỏng không chỉ cần thiết cho việc luyện tập và đào tạo, mà còn cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ trong ngành hàng hải (STCW 2010 (Manila Amendments), 2010).

Sử dụng thiết bị mô phỏng chất lượng cao, thuyền viên có thể được đào tạo một cách trực quan và linh hoạt với hình ảnh chân thực, hệ thống lái và các cần điều khiển chính hãng. Và đặc biệt, thiết bị mô phỏng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với mục đích giảng dạy cho các loại tàu và những khu vực hay vùng biển khác nhau. Có rất nhiều loại thiết bị mô phỏng, như mô phỏng cần cẩu, mô phỏng buồng máy, mô phỏng buồng lái, mô phỏng DP,...

Hệ thống mô phỏng INMATECH lắp đặt cho trường Cao Đẳng Hàng Hải I

Hệ thống mô phỏng INMATECH cung cấp cho Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Không thể phủ nhận rằng, nhu cầu đào tạo và nâng cấp cho thuyền viên ở Việt Nam và khu vực ngày càng tăng với yêu cầu của tổ chức hàng hải quốc tế IMO. Do đó, tất cả những đơn vị đào tạo về hàng hải đều được đòi hỏi phải nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ cho đào tạo, đáp ứng được những yêu cầu quốc tế. (Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, 2014)

Nhằm đẩy mạnh các dự án như “Dự án nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam”, “Dự án đào tạo huấn luyện thuyền viên Việt Nam”,... để có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của những doanh nghiệp vận tải ngày nay, phần lớn các trường trong ngành hàng hải ở Việt Nam đã tiến hành bổ sung những trang thiết bị huấn luyện, như thiết bị mô phỏng buồng lái, mô phỏng RADAR, GMDSS, ARPA,... 
(Cục Hàng Hải Việt Nam, 2015)

Do đó, INMATECH rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp những hệ thống thiết bị mô phỏng hiện đại nhất cho tất cả những cơ sở đào tạo trong ngành hàng hải có nhu cầu trong và ngoài nước. Chúng tôi phân phối tất cả những loại thiết bị mô phỏng khác nhau của những nhà cung cấp uy tín nhất trên thế giới, gồm: