Tàu trang bị Navmaster ECDIS
Long Sơn
Phú Quý 1
Hải Sơn 1
Đại Nam
Đại Minh
Trường Sa
Vũng Tàu 1
Vũng Tàu 2
Vũng Tàu 3
Lam Sơn 1
Sông Dinh 1
Sao Mai 1
Sao Mai 2
Sao Mai 3
Kỳ Vân 1
Kỳ Vân 2
Long Hải 2
Khách hàng của INMATECH

Bộ tham mưu - BTL Hải Quân

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam VOSCO

Công ty TNHH Công nghệ Tân Vương

VIETSOVPETRO

VIPCO

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Công ty Thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy Điện Đồng Nai

Hải đồ điện tử

Ngày nay người đi biển cần một giải pháp hỗ trợ đạt chuẩn về chất lượng tương tự như hải đồ giấy truyền thống, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực hàng hải, vì vậy hải đồ điện tử ra đời và ngày càng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là trên những tàu thương mại
Hải đồ điện tử cải thiện hiệu quả hoạt động và mang đến những lợi ích đáng kể trong sự an toàn hàng hải và cải thiện hiệu quả hoạt động. Không đơn giản chỉ là hiển thị hải đồ lên máy tính, một hệ thống hải đồ điện tử là một hệ thống dẫn đường thời gian thực tích hợp hàng loạt thông tin được chuyên gia hàng hải thể hiện và giải thích.

Tổng quan

Ngày nay người đi biển cần một giải pháp hỗ trợ đạt chuẩn về chất lượng tương tự như hải đồ giấy truyền thống, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực hàng hải, vì vậy hải đồ điện tử ra đời và ngày càng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là trên những tàu thương mại.

Hải đồ điện tử cải thiện hiệu quả hoạt động và mang đến những lợi ích đáng kể trong sự an toàn hàng hải. Không đơn giản chỉ là hiển thị hải đồ lên máy tính, một hệ thống hải đồ điện tử là một hệ thống dẫn đường thời gian thực tích hợp hàng loạt thông tin được chuyên gia hàng hải trình bày và giải thích.

Nó là một hệ thống trợ giúp tự động có khả năng liên tục xác định vị trí của tàu so với đất liền và với các đối tượng khác thể hiện trong hải đồ, các hướng dẫn chuyển hướng và những hiểm họa vô hình khác.

Hải đồ điện tử

I. Hải đồ điện tử:
Có hai loại hải đồ điện tử : hải đồ raster (ARCS/RNC) và hải đồ Vector (AVCS/ENC)
1. Hải đồ điện tử:
Hải đồ raster là bản sao kĩ thuật số của hải đồ giấy. Tất cả các hải đồ raster có hình dạng và các biểu tượng quen thuộc giống như hải đồ giấy. Sự quen thuộc này đã được kết nối với vị trí vệ tinh chính xác trong hệ thống ECS hoặc ECDIS, giúp nâng cao nhận thức tình huống và giúp các thuyền viên hiểu được thông tin quan trọng tại thời điểm thực hiện công việc của mình. Và điều này mang lại sự tự tin và bình tĩnh để giải quyết tình huống.


 

ARCS có các thuộc tính sau:

  • ARCS là một bản sao của hải đồ giấy
  • ARCS được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế theo quy định của IHO
  • ARCS thường xuyên được cập nhật với các thông tin cập nhật chính thức thường là phân chia kỹ thuật số.

Phạm vi bao phủ toàn cầu:
Với hơn 3000 hải đồ raster có sẵn, bao phủ các tuyến hàng hải quốc tế, cảng chính và cảng nhỏ với các tỉ lệ thích hợp. Bằng cách kết hợp phạm vi bao phủ rộng lớn, quen thuộc, dễ sử dụng của ARCS với AVCS, người sử dụng nhận được dịch vụ hải đồ kĩ thuật số toàn diện và đáng tin cậy, sẵn sàng cho hoạt động vận tải biển quốc tế.


2>Hải đồ vector (AVCS/ENC):


ENC là một cơ sở dữ liệu gồm tất cả các đối tượng (điểm, đường, khu vực…) được thể hiện trên hải đồ và được tiêu chuẩn hóa về nội dung, cấu trúc và hình thức được phát hành để sử dụng cùng với ECDIS từ các cơ quan thẩm quyền nhà nước, các Cục Thủy đạc. ENC có chứa tất cả các thông tin hữu ích và có thể chứa những thông tin phụ (thường được ghi trên giấy) được coi là cần thiết cho hàng hải an toàn.
Sử dụng ENC trong một thiết bị ECDIS đã được duyệt và cấp chứng chỉ cùng với thiết bị phụ để lưu trữ (back up) là phương pháp duy nhất để hải hành trong thời đại không cần hải đồ giấy
ENCS có các thuộc tính sau:

  • Nội dung ENC được dựa trên số liệu điều tra từ cơ quan thủy văn liên quan hoặc dữ liệu thể hiện trong các hải đồ giấy
  • ENCs được biên soạn và mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế theo quy định của IHO
  • Các vị trí trên ENCs liên quan đến hệ thống trắc địa 1984 (WGS84). Điều này hoàn toàn phù hợp với vị trí GNSS (Global Navigation Satellite System)
  • ENCs chỉ được phát hành bởi cơ quan chính phủ có thẩm quyền hoặc cơ quan thủy văn hoặc cơ quan khác của chính phủ.
  • ENCs thường xuyên được cập nhật với các thông tin cập nhật chính thức thường là phân chia kỹ thuật số.

Cập nhật hải đồ ENCs và RNCs

II. Cập nhải hải đồ ENCs và RNCs:
Để đáp ứng yêu cầu của SOLAS V/27 một hải đồ đi biển phải được cập nhật theo thông báo hàng hải và các tài liệu cập nhật khác do cơ quan thủy văn ban hành. ENCs và RNCs được cập nhật thường xuyên theo định kỳ đều đặn, thông tin cập nhật là một tập tin kỹ thuật số . Các tập tin này có thể được truyền tải qua mạng không dây, hoặc trên một phương tiện thích hợp, chẳng hạn như một đĩa CD-ROM. Trong những trường hợp này việc cập nhật cơ sở dữ liệu hải đồ được thực hiện tự động bởi ECDIS. ECDIS cũng có chức năng chuẩn là cập nhật dữ liệu hải đồ bằng phương pháp thủ công. Người ta phải làm việc này khi bảng cập nhật điện tử không có sẳn hoặc cơ quan thủy văn không công bố thông tin cập nhật ở định dạng điện tử (có thể thông qua văn bản, giấy…v.v). Hiện nay hầu hết các bản cập nhật ENC và RNC được cung cấp cho các tàu trên đĩa CD-ROM, nhưng "cập nhật từ xa" bằng cách sử dụng vệ tinh (hoặc mạng internet trong khi ở cảng, trên bờ) là hình thức ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một số nhà cung cấp dịch vụ ENC đã có dịch vụ cập nhật sử dụng e-mail, trang web. Thông tin chi tiết có thể được lấy từ các nhà phân phối ENC.

Hệ thống hiển thị hải đồ điện tử

III. Hệ thống hiển thị hải đồ điện tử:
Có hai loại hệ thống hiển thị hải đồ điện tử:

  • Hệ thống ECDIS (hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử) là một hệ thống thông tin dẫn đường chứa đầy đủ các bảng dự phòng được phê duyệt, thỏa mãn các yêu cầu về cập nhật hải đồ theo chương V/19 và V/27 của công ước SOLAS sửa đổi, bằng cách hiển thị các thông tin được chọn từ hệ thống hải đồ điện tử (SENC) và thông tin vị trí từ bộ cảm biến vị trí để hỗ trợ các nhà hàng hải trong công việc hoạch định và giám sát hải trình, khi cần thiết sẽ hiển thị thông tin dẫn đường phụ có liên quan.

 

  • ECS (hệ thống hải đồ điện tử) là hệ thống thông tin dẫn đường hàng hải hiển thị vị trí tàu, dữ liệu hải đồ và thông tin liên quan. Các dự liệu được xuất ra từ hệ thống dữ liệu ECS được hiển thị trên màn hình, nhưng nó không hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu của IMO về ECDIS và không đáp ứng yêu cầu của chương V SOLAS về việc trang bị hải đồ.