Tàu trang bị Navmaster ECDIS
Long Sơn
Phú Quý 1
Hải Sơn 1
Đại Nam
Đại Minh
Trường Sa
Vũng Tàu 1
Vũng Tàu 2
Vũng Tàu 3
Lam Sơn 1
Sông Dinh 1
Sao Mai 1
Sao Mai 2
Sao Mai 3
Kỳ Vân 1
Kỳ Vân 2
Long Hải 2
Khách hàng của INMATECH

Bộ tham mưu - BTL Hải Quân

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam VOSCO

Công ty TNHH Công nghệ Tân Vương

VIETSOVPETRO

VIPCO

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Công ty Thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy Điện Đồng Nai

Đào tạo ECDIS

Tất cả sĩ quan trên những tàu trang bị ECDIS như phương tiện dẫn đường chính đều cần phải hoàn thành 2 khóa đào tạo sử dụng ECDIS dưới đây:
Lớp đào tạo tổng quát
Lớp đào tạo chuyên sâu

Lịch đào tạo

INMATECH đáp ứng mọi nhu cầu về đào tạo của khách hàng. Quý khách có nhu cầu về đào tạo vui lòng điền thông tin theo form này