Navmaster ECDIS ships
Long Sơn
Phú Quý 1
Hải Sơn 1
Đại Nam
Đại Minh
Trường Sa
Vũng Tàu 1
Vũng Tàu 2
Vũng Tàu 3
Lam Sơn 1
Sông Dinh 1
Sao Mai 1
Sao Mai 2
Sao Mai 3
Kỳ Vân 1
Kỳ Vân 2
Long Hải 2
INMATECH's customer

Bộ tham mưu - BTL Hải Quân

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam VOSCO

Công ty TNHH Công nghệ Tân Vương

VIETSOVPETRO

VIPCO

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Công ty Thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy Điện Đồng Nai

Contact

Inmatech – Hồ Chí Minh
Address: 576
, Street No.21, An Phu - An Khanh Urban Area, An Phu Ward, Dist 2, HCM city, Vietnam.
Tel: (+84) 8 3937 4865 
Fax: (+84) 8 6282 8585
Email: vietnam@inmatech.co.uk
   Inmatech – Hải Phòng
   Address: R.501, Inlaco Hai Phong    Buiding, 04    Nguyen Trai st, Dist    Ngô Quyền, Hai Phong        city,      Vietnam.
   Tel: (+84) 313 551 115
   Fax: (+84) 313 551 116
   Email: hp@inmatech.co.uk
Inmatech – Vũng Tàu
Address: Room B801, PVC-MS Building, 02 Nguyen Huu Canh, Ward 9, Vung Tau city, Vietnam.
Tel: (+64) 64 730 7799
Fax: (+64) 6866 3636
Email: sales@inmatech.co.uk